Mitta tukemaan EHP:n kansainvälistä kasvua

Mitta-konserni on vahvistanut ympäristöpuolen palveluvalikoimaansa ostamalla 28.11.2019 allekirjoitetulla sopimuksella oululaisen EHP Environment Oy:n koko osakekannan.

EHP:n päätoimiala on laaja-alaiset jatkuvatoimiset ympäristömittaukset tuottaen asiakkaille tietoa heidän päätöksenteon tueksi. Yhtiön ydinosaamista ovat virtaaman ja vedenlaadun mittausratkaisut, hälytys- ja ennakkovaroitusjärjestelmät sekä mittausdatan visualisointi. Mittaukset ovat vahvimmillaan erityisen vaativissa olosuhteissa, kuten kaivoksilla. Yhtiöllä on tällä hetkellä jo yli 1 300 mittausasemaa Pohjois-Euroopassa. Lisäksi EHP on aloittanut tämän vuoden aikana ensimmäiset laite- ja mittaustoimitukset Kanadassa, joka on yksi maailman suurimmista kaivosteollisuusmaista.

EHP:n omistajat Risto Hiljanen, Jaakko Seppälä, Lasse Kaiponen, Kimmo Roininen ja Antti Kotkaniemi tulevat kaupan myötä Mitan osakkaiksi.

”Tämä oli meille täydellinen strateginen hankinta. Mitta tarjoaa tällä hetkellä monitorointipalvelua rakennusten ja rakenteiden kuten siltojen jatkuvatoimisiin mittauksiin. EHP Environmentin lähes 20 asiantuntijan osaaminen sekä vahvistaa että kasvattaa meidän monitorointiosaamistamme. EHP:n myötä meillä on upea tilaisuus tarjota uudenlaisia palveluja asiakkaillemme.” Mitta Oy:n toimitusjohtaja Aki Puska kertoo.

”Mitta on tullut meille tutuksi lukuisissa yhteisissä projekteissa sekä Suomessa että Ruotsissa. Täten osaamisen yhdistäminen myös yrityskaupalla tuntui meille todella luontevalta. Uskomme, että yhdessä voimme merkittävästi kasvattaa kansainvälistä markkina-asemaamme jatkuvatoimisissa mittauksissa, joissa Suomessa olemme edelläkävijöitä.” EHP Environment Oy:n toimitusjohtaja Lasse Kaiponen toteaa.

Mitta-konserni on vuonna 1989 perustettu suomalainen kansainvälisesti toimiva mittaus- ja kenttätutkimusalan konsulttiyhtiö, joka toimii rakentamisen arvoketjussa. Mitta on Suomessa markkinajohtaja, jonka toimialat ovat mittaus, laboratorio, kairaus sekä ympäristöpalvelut. Se työllistää lähes 500 alan ammattilaista yli 30 toimipaikassa ympäri Suomea ja Ruotsia. www.mitta.fi

EHP Environment Oy on vuonna 2000 perustettu yritys, joka tuottaa moderneja ratkaisuja jatkuvatoimiseen ympäristömittaukseen. EHP suunnittelee, valmistaa, asentaa ja huoltaa mittausasemia, jotka toimivat ympärivuotisesti karuissa luonnonolosuhteissa ja tuottavat asiakkaille arvokasta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa. www.ehpenvironment.com