EHP-Ympäristöpoiju®

Merelle, järvelle, jokeen tai altaaseen

EHP-Ympäristöpoiju® varustellaan halutuilla veden määrän, laadun tai sääparametrien mittausantureilla ja ankkuroidaan 1- tai 3-pisteankkuroinnilla kohteeseen. Mittaus voidaan toteuttaa läheltä pintaa tai halutulta syvyydeltä. Pienimmät poijut soveltuvat altaisiin, suurimmat rankkoihin meriolosuhteisiin.

Käyttökohteita:

  • Ruoppauksen aikana tehtävät sameusmittaukset
  • Velvoitetarkkailut
  • Kalankasvatuksen päästöjen ja kalojen elinolosuhteiden seuranta
  • Tutkimustyö
  • Satamien öljyvahinkojen monitorointi
  • Vesistöjen pinnankorkeuksien seuranta
Lataa tästä tarkemmat tiedot

Referenssit

Merialueen vedenlaadun ja sääolosuhteiden jatkuvatoiminen monitorointi

Vuosi: 2016  |  Asiakas: Luonnonvarakeskus  |  Sijainti: Itämeri
LUKE:lle tutkimuskäyttöön toimitettu ympäristöpoiju mittaa jatkuvatoimisesti veden virtausnopeutta ja suuntaa eri vesisyvyyksissä, vedenlaatua (sameus, happi, sähkönjohtavuus, lämpötila) kahdessa eri vesisyvyydessä ja sääolosuhteita (tuulen suunta ja nopeus, puuskat, kastepiste, ilmanpaine, ilmankosteus, lämpötila, auringon säteily).