EHP-USF JA EHP-MSU

Virtaaman mittaus vajaissa ja täysissä putkissa, kanavissa ja avo-ojissa

Vajaiden tai ajoittain vajaiden putkien ja säännöllisten kanavien virtaamamittauksessa käytämme putken sisään tai kanavan pohjalle asennettavaa ultraäänianturia. Anturin asennuksessa käytetään joko putkeen soveltuvaa asennuspantaa tai anturille suunniteltua asennustelinettä. Ratkaisu ei aiheuta padotusta ja sen avulla voidaan mitata sekä hetkellinen, kumulatiivinen että takaisinvirtaama.

Täysien putkien virtaamamittauksen toteutamme putken päälle asennettavalla ultraäänianturilla tai -anturiparilla. Asennus ei vaadi putkilinjan katkaisua ja ratkaisu on täysin huoltovapaa. Anturit voidaan tarvittaessa upottaa mittaamaan myös veden alle tai ne voidaan kaapata yhdessä putkilinjan kanssa EHP:n suojakaivon sisään. Jälkimmäistä kutsumme EHP-MSU:ksi, mikä on patentoitu mittausratkaisu vesijohtoverkostojen vuotojen havainnointiin.

Käyttökohteita:

  • virtaaman mittaaminen vajaissa, ajoittain vajaissa tai täysissä putkissa ja putkilinjoissa
  • säännöllisten uomien ja kanavien virtaamamittaus ilman padotusta
  • vesijohtoverkoston vuotomittaukset patentoidulla tekniikalla
  • avo-ojien virtaamamittaus mittausputkiratkaisulla, kun mittauspaikka ei saa padottaa
Lataa tästä tarkemmat tiedot