EHP-SA6

Säämuuttujien seuranta reaaliajassa

Ammattikäyttöön tarkoitettu EHP-SA6 -sääasema varustellaan halutuilla mittauksilla. Tyypillisimpiä mittausparametreja ovat ilman lämpötila, tuulen suunta ja nopeus, ilmankosteus, ilmanpaine, sadanta, säteilyn intensiteetti ja lumen paino tai syvyys. Sääasemaan on helppo lisätä myös maaparametrien mittausta, kuten maankosteus- ja lämpötilamittaus. Mittausdata hälytyksineen on helposti asiakkaan käytettävissä.

Käyttökohteita:

  • Turvetuotannon sääolosuhteiden mittaaminen
  • Kaivosten vesitaseen seuranta ja mallinnus
  • Teollisuuden säämittaukset onnettomuustilanteiden varalta
  • Jätelaitosten tuulen suunta- ja nopeus -mittaukset hajujen leviämisen ymmärtämiseen
  • Maanviljelyn kasvuolosuhteiden seuranta

    Sääasemat - EHP Environment Ltd.

Lataa tästä tarkemmat tiedot