EHP-METAL

Jatkuvatoiminen liuenneiden raskasmetallien -mittaus

EHP-METAL mittausasemalla voidaan mitata jatkuvatoimisesti pieniä liuenneita raskasmetallipitoisuuksia vedestä. Voltametriseen mittausteknologiaan perustuva mittaus mahdollistaa erittäin pienien, ppb-tasolla (ug/l) olevien pitoisuuksien havaitsemisen. Mittaus toimii ilman verkkovirtaa ja voidaan integroida osaksi mitä tahansa EHP-mittausasemaa – esimerkiksi ympäristöpoijuun. Ratkaisu on kehitetty mahdollisimman huoltovapaaksi.

Tällä hetkellä mitattavia liuenneita raskasmetalleja ovat nikkeli, sinkki, elohopea, lyijy ja kupari. Tyypillisesti laitteisto viritetään mittaamaan yhtä asiakkaalle kriittistä metallia.

Käyttökohteita:

  • Prosessivesien monitorointi ja prosessien optimointi
  • Metallipäästöjen havaitseminen ja hälytys
  • Lupaehtoihin perustuva tarkkailu
  • Manuaalisen näytteenoton korvaaminen automaattimittauksella
Lataa tästä tarkemmat tiedot