EHP-QMS

Jatkuvatoiminen pohjaveden mittaus

EHP-QMS mittausasemalla automatisoidaan pohjavesiputkesta tehtävä pinnankorkeuden ja tarvittaessa veden laadun seuranta. Jatkuvatoiminen mittaus havaitsee todelliset pinnankorkeuden ja vedenlaadun vaihtelut paljon manuaalitarkkailua tarkemmin ja nopeammin. Mittausasema on kompakti, helposti liikuteltava ja myöhemmin muokattavissa vastaamaan muuttuvia käyttötarpeita. Monikanavaisen dataloggerin ansiosta lähellä olevien pohjavesiputkien mittaukset voidaan yhdistää samaan mittausasemaan kustannustehokkaasti jopa sadan metrin etäisyydeltä.

Käyttökohteita:

  • Manuaalisen pinnankorkeusmittauksen korvaaminen
  • Rakennustöiden aikainen pohjavesien liikkeiden seuranta
  • Vesitalouteen liittyvä pohjavesien havainnointi, jolloin mittaustietoa hyödynnetään mm. vesitasemallissa
  • Patoturvallisuus
  • Pohjaveden laatumuutosten reaaliaikainen seuranta

Referenssit

Ympäristömittaus

Vuosi: 2019  |  Asiakas: LKAB, Ruotsi  |  Sijainti: Malmberget, Ruotsi
27 EHP-QMS mittausasemaa asennettiin mittaamaan pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluita. Kairareikien syvyys vaihtelee 10 metristä jopa 300 metriin!

Patoturvallisuus

Vuosi: 2017  |  Asiakas: Yara Suomi Oy  |  Sijainti: Siilinjärvi
Rikastushiekka-altaan padoissa sijaitseviin pohjavesiputkiin asennettiin kahdeksan EHP-QMS mittausasemaa. Asemat mittaavat vedenkorkeutta jatkuvatoimisesti yhdestä tai useammasta pohjavesiputkesta.