EHP-GROUND

Jatkuvatoimiset mittaukset patoturvallisuuteen

EHP-GROUND mittausasemaan yhdistetään yksi tai useampia maaperää tarkkailevia antureita. Tyypillisiä mittauksia ovat inklinometreillä tehtävät maaperän kaltevuusmittaukset ja pietsometreillä tehtävät huokospainemittaukset. Asemaan voidaan lisätä myös lämpötilamittauksia eri syvyyksiltä tai automatisoida pohjavesiputkien pinnankorkeuksien tarkkailu.

Käyttökohteita:

  • Patoaltaan tai penkereen kaltevuuden jatkuvatoiminen seuranta ja hälytys
  • Huokosvedenpaineen muutosten seuranta padoissa
  • Patoon sijoitettujen pohjavesiputkien pinnankorkeuksien automaattinen monitorointi
Lataa tästä tarkemmat tiedot

Referenssit

Rikastushiekka-altaan ympäristöturvallisuus

Vuosi: 2016  |  Asiakas: Agnico Eagle Finland  |  Sijainti: Kittilän kultakaivos
Patoaltaan jatkuvatoimista tarkkailua varten toimitettiin 13 EHP-GROUND mittausasemaa. Asemat mittaavat jokaisessa pisteessä pietsometreillä huokosvedenpainetta kahdessa syvyydessä sekä ketjutetuilla inklinometreillä mahdollista kallistumaa kahteen eri suuntaan läheltä maanpintaa aina kymmenen metrin syvyyteen saakka.