EHP-OIL

Jatkuvatoiminen öljyä vedessä -mittaus

EHP-OIL mittausasemalla voidaan havaita erittäin pieniä öljypitoisuuksia vedestä. Anturi mittaa PAH-yhdiste fenantreenia, mitä liukenee veteen miltei kaikista öljytyypeistä. Ratkaisu soveltuu mm. dieselin, bensiinin, hydrauliikka- ja voiteluöljyjen, hydrauliikkarasvojen, mäntyöljyn sekä muiden öljymäisten aineiden jatkuvatoimiseen mittaamiseen. Paineilmapuhdistus ja nanopäällysteinen mittausikkuna vähentävät manuaalisen puhdistuksen tarvetta ja mahdollistavat mittauksen haastavissakin olosuhteissa.

Anturi voidaan asentaa putkilinjaan, altaaseen, integroida osaksi mitä tahansa EHP-mittausasemaa tai asentaa kelluvalle lautalle, jolloin se havaitsee helposti tyypillisesti veden pintaa kohti pyrkivän öljyn.

Käyttökohteita:

  • Prosessivesien monitorointi ja prosessien optimointi
  • Öljypäästöjen havaitseminen ja hälytys
  • Lupaehtoihin perustuva tarkkailu
Lataa tästä tarkemmat tiedot

Referenssit

PROSESSIN OPTIMOINTI

Vuosi: 2015  |  Asiakas: OUTOKUMPU  |  Sijainti: Tornion terästehdas
Outokumpu käyttää Tornion tehtaiden Neutralointilaitos 2:lla EHP-OIL -mittausta rasvanpoistoprosessin tarkkailussa. Ratkaisun avulla voidaan havaita öljypitoisuuden muutokset luotettavasti ja reaaliaikaisesti. Aikaisemmin öljypitoisuudesta saatiin tietoa vain kaksi kertaa viikossa laboratorioanalyysien perusteella. Reaaliaikaisen mittaustekniikan avulla prosessin optimointi on huomattavasti tehokkaampaa.

PROSESSIN ÖLJYPÄÄSTÖJEN MONITOROINTI

Vuosi: 2014  |  Asiakas: SSAB  |  Sijainti: Raahen terästehdas
Levyvalssaamon prosessivesien mahdollisten öljypäästöjen havainnointiin hyödynnetään EHP-OIL -mittausasemaa. Anturille valmistettu mittauskammio mahdollistaa mittauksen. Asiakas saa suoraan EHP-Datapalvelusta hälytykset mahdollisesta öljyvuodosta. Ratkaisua käytetään ympäristöturvallisuuden lisäämiseen.