EHP-MITTAKAIVO

Virtaaman ja vedenlaadun mittaaminen ympärivuotisesti

EHP on kehittänyt ja patentoinut lämpöeristetyn mittakaivon, mikä mahdollistaa virtaaman ja vedenlaadun mittaamisen ympärivuotisesti. Virtaamanmittaus perustuu kaivon sisältämään V-patoratkaisuun. Mittakaivon sisäinen kokolattiaratkaisu lisää työturvallisuutta ja tarkastusluukku soveltuu hyvin vesinäytteenottoon. Muoviset mittakaivot ovat kevyitä, kenttäkäytössä kestäviä ja tarvittaessa siirrettäviä.

Valmistamme eri kokoisia mittakaivoja tarpeen mukaan. Tyypillisimmät koot ovat D630, D800, D1000 ja D1200 – myös tätä suurempia tehdään tilauksesta. Virtausmittauskapasiteetti mittakaivoilla on 0..1400 l/s.

Mittakaivon asennus tehdään tyypillisesti ojaan, pieneen kanavaan tai putkilinjaan. Toimitamme kaivoja myös valmiiksi asennettuina.

Käyttökohteita:

  • Turvetuotannon, jätelaitosten ja kaivosteollisuuden virtaama- ja vedenlaatumittaukset
  • Putkilinjoista tehtävät virtaama- ja vedenlaatumittaukset
  • Ojissa ja uomissa tehtävät virtaama- ja vedenlaatumittaukset
Lataa tästä tarkemmat tiedot

Referenssit

Virtaus-, vedenlaatu- ja säämittauksia

Vuosi: 2018  |  Asiakas: Talga, Ruotsi  |  Sijainti: Vittangi, Ruotsi
EHP-mittakaivo mittaa jatkuvatoimisesti louhokselta lähtevän veden määrää Thompsonin V-padolla, vedenlaatua (pH ja sähkönjohtavuus) ja sääparametreja (sadanta, tuulen suunta ja nopeus, ilman lämpötila).