Mittausasemien asennus- ja huoltopalvelu

Laadukkaat mittaukset alkavat ammattimaisesta asennuksesta..

Oikein tehty asennus ja käyttöönotto ovat kriittisiä asioita mittausaseman perustamisessa. Valtaosa mittausasemien toimimattomuudesta ja mittausvirheestä johtuu tutkimusten mukaan kohteeseen soveltumattomista mittausinstrumenteista ja huollon laiminlyömisestä. EHP tekee asennukset suurella ammattitaidolla ja pitkällä kokemuksella. Asennuksillamme on aina 12 kk takuu.

 

.. ja turvataan säännöllisellä ja oikein tehdyllä huollolla.

EHP tarjoaa toimittamilleen mittausasemille säännöllistä ja ammattitaitoista huoltoa, millä varmistetaan mittausasemien pitkäikäisyys ja luotettava toiminta. Huoltoon sisältyy tyypillisesti antureiden puhdistus ja kalibrointi, tarvittavien kuluvien osien vaihto, virransyötön varmentaminen ja tiedonsiirron toimivuuden tarkastus. Huoltotiimimme hyödyntää asemakohtaisesti räätälöityä mobiilisovellusta, minkä avulla mittausaseman huoltotehtävät käydään systemaattisesti läpi. Huolloista tallentuu sähköinen huoltoraportti asiakkaan nähtäville EHP-Datapalveluun, mistä mittausaseman koko huoltohistoria on helposti nähtävissä.

Muistilista mittausasemien huoltoihin liittyen:

  • huoltotarve on aina yksilöllinen ja määräytyy käytettävien antureiden sekä kohteen vesimatriisin mukaan
  • säännöllinen huoltaminen pidentää merkittävästi mittausaseman käyttöikää ja on perusta luotettaville mittauksille
  • saman mittausaseman tarvitsema huoltotarve voi vaihdella aseman iän, vuodenajan tai vedenlaadun vaihtelun seurauksena
  • EHP tarjoaa sekä kiire- että kausihuoltopalveluita toimittamilleen mittausasemille