Ympäristötarkkailua ja ympäristöturvallisuutta uudella tavalla

EnMonCon – environmental monitoring concept

Suunnittelemme asiakkaamme tarkkailuohjelman perustumaan kriittisten parametrien jatkuvatoimiseen mittaukseen, jolloin käsin tehtävää näytteenottoa tarvitaan vähemmän. Näin voit säästää merkittävästi tarkkailukustannuksissa raskaaseen näytteenottoon perustuvaan tarkkailuohjelmaan verrattuna.

Pystymme tuottamaan lähes reaaliaikaista tietoa ympäristön tilasta, jolloin tiedät tarkasti aiheuttamasi ympäristökuormituksen, voit optimoida prosesseja sekä ennakkovaroitusjärjestelmän ansiosta välttää pahimmat ympäristöonnettomuudet.

Konseptissa kaikki ympäristötieto eri lähteistä ohjataan samaan tietojärjestelmään, mistä se on helposti hallittavissa. Karttapohjaiset näkymät, automaattisesti päivittyvät graafit sekä asiakaskohtaiset raportit ovat käytettävissäsi.

Tarjoamme näytteenottopalvelut osana konseptia sertifioitujen näytteenottajiemme toimesta, laboratorioanalytiikan akkreditoidun yhteistyölaboratoriomme kautta ja tarkkailuohjelmaan pohjautuvan vuosiraportoinnin.

Hyötyjä

  • kustannussäästöt ympäristötarkkailussa, kun käsin tehtävää näytteenottoa päästään vähentämään
  • kaikki ympäristödata samassa paikassa, aina käytettävissäsi
  • ympäristövahinkojen ennaltaehkäisy
  • prosessien optimointi on helpompaa jatkuvatoimisen mittausdatan ansiosta
  • EHP tarjoaa kaikki tarkkailuun liittyvät palvelut yhden luukun periaatteella

Hyödynnä konseptia esimerkiksi näihin:

  • korvaa kokoomanäytteenottimet jatkuvatoimisilla mittauksilla ja säästä kustannuksissa
  • mahdollista teollisuusprojektin ympäristölupa lisäämällä ympäristötiedon määrää ja ympäristöturvallisuutta

 

Referenssit

Laivan kultakaivos luottaa EnMonConiin

Vuosi: 2018  |  Asiakas: Nordic Gold Oy  |  Sijainti: Raahe
Kaivoksen ympäristötarkkailu nojaa kuuteen EHP-QMS virtaaman ja vedenlaadun mittausasemaan sekä sääasemaan. Tarkkailuohjelman muutoksen hyväksyi POPELY. Lue lisää Uutiset-osiosta.

Turvetuotannon tarkkailuohjelma modernisoitiin

Vuosi: 2017  |  Asiakas: Vaskiluodon voima Oy  |  Sijainti: Iso-Kerusneva, Ilmajoki
Tarkkailuohjelmaan haettiin AVI:n päätöksellä muutos ja näytteenottoa pystyttiin korvaamaan automaattimittauksilla. Kustannussäästöt asiakkaalle olivat merkittävät. Lisätietoja diplomityössä: Kokonaisvaltainen ympäristömonitorointi - Liiketaloudelliset edellytykset, (Nikupeteri, 2014).