EHP-Datapalvelu Internetissä

Hallitse mittausasemia ja analysoi mittaustietoa helposti

EHP-Datapalvelu vastaanottaa mittaustiedot langattomilta mittausasemilta automaattisesti ja turvallisesti. Henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääset näkemään omat mittausasemasi, niiden keräämän datan ja voit analysoida mittaustietoa kuvaaja- ja raportointityökalujen avulla.

EHP-Datapalvelu on luotu joustavaksi ja nykyaikaiseksi työkaluksi: se pystyy myös vastaanottamaan mittaustietoa (esimerkiksi laboratorioanalyysitulokset) ja välittämään tietoa hallitusti muihin järjestelmiin rajapinnan kautta.

Tärkeimpiä vakio-ominaisuuksia ovat mm.:

 • EHP:n etätuki ongelmatilanteiden varalta, mahdollisuus mittaustiedon analysointipalveluun
 • Mittauksiin liittyvät automaattihälytykset
 • Mittaustiedon tallentuminen ja varmuuskopiointi turvatuille servereille
 • Mittausasemien toiminnallisuuden automaattiseuranta
 • Mittaustiheyden ja datan lähetysvälin muuttaminen etänä
 • Havainnollistavien graafien piirtäminen sekä raportointityökalu
 • Lokitapahtumien kirjaaminen ja asemakohtaisten dokumenttien säilyttäminen

Valinnaisia lisäominaisuuksia ovat esimerkiksi:

 • Omien mittausasemien näkeminen karttapohjalla
 • Räätälöidyt visualisoinnit (dash boardit) mittaustiedoista
 • Monipuoliset tiedonvälitysmahdollisuudet mm. servereille ja automaatiojärjestelmiin
 • Muiden haluttujen tietojen automaattinen siirto EHP-Datapalveluun

Kirjaudu EHP-datapalveluun

Referenssit

Turvetuotannon virtaaman jatkuva seuranta

Vuosi: 2008-  |  Asiakas: Vapo Oy  |  Sijainti: Koko Suomi
VAPO Oy hyödyntää EHP-Datapalvelua turvesoiden virtaama- ja vedenlaatutiedon keräämisessä, analysoinnissa sekä mittauksiin liittyvissä hälytyksissä. Data ohjataan myös asiakkaan omaan tietojärjestelmään.