Lämpötilaprofiilin mittaus, Metsä Fibre

Metsä Groupin yksi kestävän kehityksen strategisista tavoitteista on vuonna 2030 hyödyntää 100 % tuotannon sivuvirroista jatkokäyttöön. Jo nyt erittäin suuri osa tuotannon sivuvirroista pystytään hyödyntämään erilaisina biotuotteina ja -energiana. Tällä hetkellä selluprosessissa syntyvä viherlipeäsakka on ainoa jae, jolle ei vielä ole selkeää hyötykäyttöä. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on määrätietoisesti pyrkinyt kehittämään sille hyödyntämiskohteita.

Äänekosken biotuotetehtaan jätehuoltoalueelle toteutettiin koerakenne, jossa hyödynnettiin myös EHP:n vankkaa kokemusta jatkuvatoimisista mittauksista. Mittauskohde on tierakenne, jossa testataan viherlipeäsakan ja tuhkan seoksesta tehtyä rakennekerrosta. Monikäyttöisellä seosmateriaalilla voidaan korvata luontaisia maa- ja kiviaineksia, lisätä sellutehtailta muodostuvan viherlipeäsakan hyötykäyttöä ja siten edistää kiertotaloutta.

Tierakenteessa monitoroidaan rakenteen lämpötilaa EHP:n automaattisilla lämpötilaprofiilimittalaitteilla. Lämpötila-antureilla mitataan rakenteen lämmöneristävyyttä ja arvioidaan yhdessä muiden seurantamittausten perusteella erityisesti tierakenteen routivuutta. Tulosten perusteella voidaan optimoida viherlipeäsakkaa hyödyntävien kohteiden rakennekerrosten paksuutta ja rakentamistapaa.

EHP tarjosi kokonaispalvelua, josta ei aiheudu tilaajalle huolta laitteiston toiminnan ja mahdollisesti lisääntyvien kustannusten suhteen.

 

Koerakenteeseen liittyy myös muita mittauksia, kuten sijainti- ja painumamittaukset. Päätöksentekoa helpotti, että saimme kaikki palvelut kätevästi ”samasta talosta”.

Arvostimme myös EHP:n kokemusta online-mittauksissa sekä helppokäyttöistä datapalvelua, jossa tiedot ovat aina ajan tasalla ja eri sidosryhmien käytettävissä. Aiomme jatkossakin hyödyntää EHP:n osaamista jatkuvatoimisissa mittauksissa.

 

Teemu Hourula, kehityspäällikkö, Metsä Fibre

2020

Metsä Fibre

Äänekosken biotuotetehdas


Interested in finding out more?

Just tell us how we can reach you, and we’ll get back to you.

Tuija Tyynismaa

Myynti, maaperämittaukset

tuija.tyynismaa@ehpenvironment.com

Puh. +358 40 555 6266