KIPSI-hanke hyödyntää EHP:n jatkuvatoimista vedenlaadunmittausta ja mittaustiedon laatuluokitusta.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman KIPSI-hankkeen tarkoituksena on vähentää merkittävästi Saaristomeren valuma-alueen pelloilta tulevaa vesistöjen fosfori- ja kiintoainekuormitusta käsittelemällä 50 000 – 80 000 hehtaaria peltoja maanparannuskipsillä. Toimintojen vaikuttavuutta arvioidaan kolmella jatkuvatoimisella vedenlaadun ja määrän mittausasemalla. Hanke on kolmivuotinen, alkaen keväästä 2020 ja kestäen vähintäänkin vuoden 2022 loppuun. Vedenlaadun seurantaa jatkettaneen vuoden 2025 loppuun.

EHP Environment Oy asensi maaliskuussa 2020 jatkuvatoimiset mittausasemat Tarvasjokeen, Paimion Vähäjokeen – joiden valuma-alueet toimivat intensiiviseuranta-alueina – sekä Paattistenjokeen, joka toimii hankkeessa referenssipisteenä. Mittausasemat mittaavat veden pinnankorkeutta, lämpötilaa, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Virransyöttö tapahtuu akuilla ja aurinkopaneeleilla, itse mittauksen tapahtuen kerran tunnissa. EHP:n kokemukseen pohjautuen jokiasennukset suoritettiin niin, että mittaukset säilyvät toimintakuntoisina ympärivuotisesti myös jokien jäätyessä. Asennustekniikka huomioi myös huollettavuuden; anturit voidaan käyttää helposti ylhäällä huoltoja varten ja sijoittaa takaisin uomaan mittaamaan. Vaikka vedenlaadun mittausanturit sisältävät yleensä automaattipuhdistuksen, tarvitsevat ne silti käsin tehtävää puhdistusta ja kalibrointia. Kyseisessä hankkeessa asiakas vastaa kentällä tapahtuvista peruspuhdistuksista, EHP:n hoitaessa perusteellisemmat kausihuollot kahdesti vuodessa.

Tiedonkeruu- ja analysointialustana toimii EHP-Datapalvelu. Mittausdataa seurataan automaattihälytyksin sekä EHP:n asiantuntijan toimesta, joka myös vastaa mittausdatan laatuluokituksesta.

EHP:n mittaukset KIPSI-hankkeessa

Lisää uutisia

Teknisen asiakaspalvelijan paikka auki

12.08.2020 - Tiedotteet | Uutiset

Oletko sinä uusi tiimimme talentti?

Mitta konserni tukemaan EHP:n kansainvälistä kasvua

02.12.2019 - Tiedotteet | Uutiset

Mitta konserni on vahvistanut ympäristöpuolen palveluvalikoimaansa ostamalla 28.11.2019 allekirjoitetulla sopimuksella oululaisen EHP Environment Oy:n koko osakekannan.

Uusi toimitusjohtaja ja hallitus julkistettu

26.03.2019 - Tapahtumat | Tiedotteet

EnWamme-hanke

25.03.2019 - Tiedotteet | Uutiset

Hankkeessa selvitettiin eri mittausmenetelmien kokonaisepävarmuuksia ja arvioitiin mittausmenetelmien välisiä eroja.

Hulevesijärjestelmien puhdistuskykyä monitoroidaan EHP:n mittausratkaisuilla

27.02.2019 - Uutiset

Tampereen kaupunki tutkii UnaLab projektissa luontoperusteisten hulevesijärjestelmien puhdistuskykyä ja hyödyntämistä EHP:n mittausasemilla.

EHP to co-operate with Digital Engineering Inc in NW Ontario

11.02.2019 - Tiedotteet | Uutiset

DIGITAL ENGINEERING INC. A NEW RESELLER OF EHP ENVIRONMENT LTD. IN CANADA’S NORTHWESTERN ONTARIO MARKET AREA

Laivan kultakaivos heräsi uudelleen

07.12.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Nordic Goldin kaivos turvaa ympäristötarkkailussaan EHP:n jatkuvatoimisiin mittauksiin ja hälytyksiin, eli ns. EnMonCon-konseptiin.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitu

18.05.2018 - Uutiset

Toimintajärjestelmämme on nyt ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu.

Parannamme vesi- ja ympäristöturvallisuutta yhteistyössä vakuutusyhtiö Ifin kanssa

25.04.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Early-warning system ilmoittaa alkavasta vuodosta tai päästöstä ja auttaa hallitsemaan ympäristöriskejä.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi etenee

20.02.2018 - Uutiset

EHP tähtää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien sertifiointiin.

VTT:n tekemä Meo+ jatkuvatoimisen metallimittauslaitteiston validointiraportti

20.02.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Validointiraportti ja mittausepävarmuuslaskentaa jatkuvatoimisesta liuenneen kuparin online-mittaamisesta.

More information by phone +358 40 534 6266 or by e-mail sales@ehpenvironment.com