Early-warning system ilmoittaa alkavasta vuodosta tai päästöstä ja auttaa hallitsemaan ympäristöriskejä.

Early Warning System (EWS) hälyttää, kun ennalta määritelty veden laadullinen tai määrällinen raja-arvo ylittyy. Hälytys auttaa estämään ympäristövahingon ja säilyttämään puhtaamman imagon. Kemikaalimäärien optimointi voi taas säästää kuluissa.

EWS perustuu herkkiin veden laatua ja määrää mittaaviin antureihin, ja niiden mittaaman tiedon analyysiin. Järjestelmä ilmoittaa alkavasta (prosessi, padot, uomat, kanavat) tai ympäristöön pääsevästä vuodosta (kemikaalit, öljyt, metallit) heti vuodon alkaessa.

Ratkaisua suunniteltaessa kartoitetaan parhaat paikat mittausasemille. Tämän jälkeen kohteeseen suunnitellaan ja asennetaan vaatimukset täyttävät EWS-mittausasemat. Langaton aurinkoenergialla toimiva mittausasema toimii itsenäisesti.

Antureiden havaitessa esim. öljyä vedessä, mittausasema käsittelee tiedon ja lähettää hälytyksen kohonneesta pitoisuudesta – korjaustoimenpiteet voivat alkaa viiveettä ja ympäristövahinko ei pääse leviämään yöaikoina tai viikonloppuinakaan. Vahinkojen kustannukset jäävät pienemmiksi ja myös yrityksesi imago säilyy puhtaana.

Ratkaisua voi käyttää myös normaalitilanteen mittaukseen ja raportointiin, esimerkiksi omistajille tai viranomaisille.  Ratkaisu tarjoaa perinteistä käsin tapahtuvaa näytteenottoa nopeamman, tarkemman ja edullisemman mittauksen ja analyysin. Työvoimaa säästyy tuottavampiin tehtäviin ja kohteesta riippuen kustannussäästöt voivat olla huomattavia.

EWS-ratkaisu voi perustua yhden mittausaseman käyttöön tai laajaan mittausasemien verkostoon. Tästä syystä myös hinta vaihtelee 5000 eurosta 100 000 euroon.

EHP tarjoaa vakuutusyhtiö Ifin asiakkaille ilmaisen kartoituskäynnin Suomessa elokuun 2018 loppuun asti. Ota yhteyttä risto.hiljanen@ehpenvironment.com

Lisää uutisia

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitu

18.05.2018 - Uutiset

Toimintajärjestelmämme on nyt ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi etenee

20.02.2018 - Uutiset

EHP tähtää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien sertifiointiin.

VTT:n tekemä Meo+ jatkuvatoimisen metallimittauslaitteiston validointiraportti

20.02.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Validointiraportti ja mittausepävarmuuslaskentaa jatkuvatoimisesta liuenneen kuparin online-mittaamisesta.

More information by phone +358 40 534 6266 or by e-mail sales@ehpenvironment.com