Nordic Goldin kaivos turvaa ympäristötarkkailussaan EHP:n jatkuvatoimisiin mittauksiin ja hälytyksiin, eli ns. EnMonCon-konseptiin.

Pikavauhtia takaisin tuotantokuntoon ajetun Raahen Laivan kultakaivoksen tarkkailuohjelma myllättiin uusiksi kesällä 2018 yhteistyössä EHP Environment Oy:n, KVVY Tutkimus Oy:n, Pohjois-Pohjanmaan ELY:n sekä kaivoksen kanssa. Kyseessä on Suomen historian ensimmäinen kaivosteollisuuteen tehty tarkkailuohjelmamuutos, mikä nojaa jatkuvatoimisiin vedenlaadun ja -määrän mittauksiin.

Uudessa tarkkailuohjelmassa tarkkailupisteiden lukumäärää karsittiin ja pääpaino on seitsemällä kriittisiin pisteisiin sijoitetulla jatkuvatoimisesti virtaamaa ja vedenlaatua mittaavalla EHP:n toimittamalla mittausasemalla. Nämä pisteet sijaitsevat sekä kaivosalueen sisäisessä vesikierrossa että kaivosalueen ulkopuolella. Luotettavilla, reaaliaikaisilla mittaustuloksilla päästään välittömästi kiinni muuttuviin tilanteisiin. Mittausasemat mittaavat virtaamaa, pinnankorkeutta, veden lämpötilaa, pH:ta, sähkönjohtavuutta ja kiintoainetta. Mittausdatan laadunvarmistuksesta ja asemien riittävästä huollosta vastaa EHP yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

”EnMonCon konsepti ja EHP:n jatkuvatoimiset mittaukset tuovat erinomaisen lisän kaivoksen ympäristövaikutusten tarkkailuun. Mittausten tietoa hyödynnetään kaivoksella sekä veden laadun seurannassa, pumppausten ohjauksessa että myös vesitaseen hallinnassa. Jatkuvatoimisilla mittauksilla päästään ennakoivaan ympäristövaikutusten hallintaan, ja voidaan parhaimmillaan jopa estää ympäristökuormituksen siirtyminen eteenpäin, kun kriittinen tieto saadaan välittömästi.”

– Riina Mäkelä, ympäristöpäällikkö, Nordic Gold Oy-

 

Kaivoksen pääpumppaamon vesimääriä ja vedenlaatua seurataan nyt jatkuvatoimisesti. Alueella on käytössä lisäksi kuusi muuta jatkuvatoimista mittausasemaa sekä yksi sääasema.

 

EHP:n mittausasemat sijaitsevat sekä kaivoksen sisäisessä vesikierrossa että kaivosalueen ulkopuolella.

Lisää uutisia

Teknisen asiakaspalvelijan paikka auki

12.08.2020 - Tiedotteet | Uutiset

Oletko sinä uusi tiimimme talentti?

Savisameiden jokien jatkuvatoiminen vedenlaadunmittaus

27.04.2020 - Tiedotteet | Uutiset

KIPSI-hanke hyödyntää EHP:n jatkuvatoimista vedenlaadunmittausta ja mittaustiedon laatuluokitusta.

Mitta konserni tukemaan EHP:n kansainvälistä kasvua

02.12.2019 - Tiedotteet | Uutiset

Mitta konserni on vahvistanut ympäristöpuolen palveluvalikoimaansa ostamalla 28.11.2019 allekirjoitetulla sopimuksella oululaisen EHP Environment Oy:n koko osakekannan.

Uusi toimitusjohtaja ja hallitus julkistettu

26.03.2019 - Tapahtumat | Tiedotteet

EnWamme-hanke

25.03.2019 - Tiedotteet | Uutiset

Hankkeessa selvitettiin eri mittausmenetelmien kokonaisepävarmuuksia ja arvioitiin mittausmenetelmien välisiä eroja.

Hulevesijärjestelmien puhdistuskykyä monitoroidaan EHP:n mittausratkaisuilla

27.02.2019 - Uutiset

Tampereen kaupunki tutkii UnaLab projektissa luontoperusteisten hulevesijärjestelmien puhdistuskykyä ja hyödyntämistä EHP:n mittausasemilla.

EHP to co-operate with Digital Engineering Inc in NW Ontario

11.02.2019 - Tiedotteet | Uutiset

DIGITAL ENGINEERING INC. A NEW RESELLER OF EHP ENVIRONMENT LTD. IN CANADA’S NORTHWESTERN ONTARIO MARKET AREA

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitu

18.05.2018 - Uutiset

Toimintajärjestelmämme on nyt ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu.

Parannamme vesi- ja ympäristöturvallisuutta yhteistyössä vakuutusyhtiö Ifin kanssa

25.04.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Early-warning system ilmoittaa alkavasta vuodosta tai päästöstä ja auttaa hallitsemaan ympäristöriskejä.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi etenee

20.02.2018 - Uutiset

EHP tähtää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien sertifiointiin.

VTT:n tekemä Meo+ jatkuvatoimisen metallimittauslaitteiston validointiraportti

20.02.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Validointiraportti ja mittausepävarmuuslaskentaa jatkuvatoimisesta liuenneen kuparin online-mittaamisesta.

More information by phone +358 40 534 6266 or by e-mail sales@ehpenvironment.com