EHP tähtää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien sertifiointiin.

Olemme rakentaneet toimintajärjestelmäämme jo lähes puolikymmentä vuotta ja parantaneet sen avulla systemaattisesti toimintaamme. Jatkuva laadun parantaminen ja ympäristöasioista huolehtiminen on kasvanut kiinteäksi osaksi jokapäiväistä työtämme.

Tähtäämme tänä vuonna laatu- ja ympäristöjärjestelmiemme viralliseen sertifiointiin. Ulkoisen auditoinnin suorittaa Bureau Veritas.

Lisää uutisia

Laivan kultakaivos heräsi uudelleen

07.12.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Nordic Goldin kaivos turvaa ympäristötarkkailussaan EHP:n jatkuvatoimisiin mittauksiin ja hälytyksiin, eli ns. EnMonCon-konseptiin.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitu

18.05.2018 - Uutiset

Toimintajärjestelmämme on nyt ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu.

Parannamme vesi- ja ympäristöturvallisuutta yhteistyössä vakuutusyhtiö Ifin kanssa

25.04.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Early-warning system ilmoittaa alkavasta vuodosta tai päästöstä ja auttaa hallitsemaan ympäristöriskejä.

VTT:n tekemä Meo+ jatkuvatoimisen metallimittauslaitteiston validointiraportti

20.02.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Validointiraportti ja mittausepävarmuuslaskentaa jatkuvatoimisesta liuenneen kuparin online-mittaamisesta.

More information by phone +358 40 534 6266 or by e-mail sales@ehpenvironment.com