Toimintajärjestelmämme on nyt ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 sertifioitu.

Sinnikäs työ jatkuvasta laadunparantamisesta on saanut nyt myös virallisen tunnustuksen, kun johtamisjärjestelmämme on todettu täyttävän ISO9001:2015 ja ISO14001:2015 laatu- ja ympäristöstandardien vaatimukset. Ulkoisen auditoinnin EHP Environment Oy:n jatkuvatoimisille ympäristömittausratkaisuille ja -palveluille suoritti Bureau Veritas, jota haluamme kiittää hyvin alkaneesta yhteistyöstä.

Systemaattinen toiminta laadun parantamiseksi on ainoa tapa mahdollistaa laadukkaat ja kustannustehokkaat jatkuvatoimiset ympäristömittaukset asiakkaillemme. Sertifiointi on myös tärkeä virstanpylväs matkallamme kohti jatkuvatoimisten ympäristömittausten akkreditointia.

Yritys - EHP Environment Ltd. 5

Lisää uutisia

Laivan kultakaivos heräsi uudelleen

07.12.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Nordic Goldin kaivos turvaa ympäristötarkkailussaan EHP:n jatkuvatoimisiin mittauksiin ja hälytyksiin, eli ns. EnMonCon-konseptiin.

Parannamme vesi- ja ympäristöturvallisuutta yhteistyössä vakuutusyhtiö Ifin kanssa

25.04.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Early-warning system ilmoittaa alkavasta vuodosta tai päästöstä ja auttaa hallitsemaan ympäristöriskejä.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmien sertifiointi etenee

20.02.2018 - Uutiset

EHP tähtää ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien sertifiointiin.

VTT:n tekemä Meo+ jatkuvatoimisen metallimittauslaitteiston validointiraportti

20.02.2018 - Tiedotteet | Uutiset

Validointiraportti ja mittausepävarmuuslaskentaa jatkuvatoimisesta liuenneen kuparin online-mittaamisesta.

More information by phone +358 40 534 6266 or by e-mail sales@ehpenvironment.com