AVANCERAD TEKNOLOGI FÖR MILJÖ- OCH ProCESSÖVERVAKNING

Ert behov och ökade säkerhetskrav av miljö- och processövervakning kan nu tas till en helt ny nivå med EHPs lösningar för avancerade övervakningssystem och säkerhetslarm. Genom att kombinera våra mätstationer med vår långa erfarenhet och kompetens utformar vi kompletta larmsystem som varnar för till exempel ett ökat läckage från ett vattenmagasin eller om kontaminering av vatten eller mark är på väg att inträffa. Systemet ger även information in till era industriprocesser för att kunna optimera dessa utifrån givna parametrar.

Att er ledning dessutom kan få kontinuerlig information, via rapporter, om verksamhetens verkliga situation avseende miljöpåverkan är en funktion som uppskattats av många av våra kunder.

Video om EHPs övervakningslösningar

 


 

EHP-Tekniikka

Kontinuerlig mätning ger användaren möjlighet att reagera i realtid på förändringar som sker i vattenkvalitet och eller i mängd. Kontinuerlig mätning uppfyller idag såväl kraven i miljöbalken på att verksamhetsutövare skall ha kunskap om den miljöpåverkan man förorsakar såväl som krav på användning av BMT (bästa möjliga teknik) Miljöbalken kap 2§3.

Vi levererar lösningar helt anpassade till era behov/krav, allt från totallösningar enligt EnMonCon till enskilda mätstationer. Äga eller leasa, till att endast beställa rapporter med mätdata. Lösningen är helt upp till vad som passar till era behov