fi EHP-Tekniikka Ltd - EHP-ratkaisut

EHP-Tekniikka Oy

EHP-Tekniikka Oy on veden laadun, virtaaman ja sään mittaamiseen erikoistunut ympäristöteknologian yritys. Tarjoamme veden laadun, virtaaman (veden määrän), veden pinnankorkeuden, sään ja maaperän mittaushaasteisiin kokonaisratkaisuja ja yksittäisiä mittausasemia. Erikoisosaamistamme ovat ympärivuotiseen, ulko-olosuhteissa tapahtuvaan mittaamiseen soveltuvat jatkuvatoimiset, langattomat, pienikokoiset ja siirrettävät mittausratkaisut ja mittausasemat, jotka toimivat aurinkoenergialla ja jotka ovat ajasta ja paikasta täysin riippumattomia.

Ratkaisumme soveltuvat yrityksille ja julkisille organisaatioille, joilla on tarvetta mitata "taivasalla" ulko-olosuhteissa erilaisia ympäristöseurantaan ja/tai prosessiseurantaan liittyviä muuttujia. Tyypillisiä mittausasemiemme käyttäjiä ovat kaivokset, jätehuoltolaitokset, turvetuotantoyritykset, infrastruktuurialan yritykset,  maa- ja metsätaloussektori, vesilaitokset  ja tutkimussektori sekä myös viranomaiset.

Toimipisteemme sijaitsee Oulussa henkilökunnan kokonaismäärän ollessa 21 henkilöä, joista Suomessa toimii 11 henkilöä. Ulkomailla toimimme oman henkilökunnan voimin sekä jälleenmyyjien kautta. Olemme omalla alallamme maailman suurin turvetuotantoalueiden jatkuvatoimisten mittausratkaisujen toimittaja ja erittäin merkittävä kaivosteollisuuden mittausratkaisujen toimittaja Pohjois-Euroopassa.


Kokonaisratkaisuja haastaviin kenttäolosuhteisiin ja ympäristöturvallisuuden valvontaan

Mittausratkaisumme ovat tarkoitettu toimijoille, jotka haluavat automatisoida ympäristön seurantaa, mitata kuormitusta tarkasti sekä ohjata mm. erilaisia "taivasalla", vaikeissa olosuhteissa tapahtuvia veden puhdistusprosesseja. Ympäristöturvallisuuden parantamisessa ratkaisumme ovat oiva apuväline ja nostavat ympäristöturvallisuuden uudelle tasolle verrattuna vanhaan menetelmään, jolloin ympäristöturvallisuuden valvonta perustui satunnaisesti tapahtuvaan silmämääräiseen havainnointiin.

Mittausratkaisujen huolto- ja ylläpito on helppoa ja vaivatonta ja tarvittaessa hoidamme kaiken asiakkaan puolesta. Mittausratkaisuja asennetaan tyypillisesti purkuojiin, laskuojiin, kokoojaojiin, kanaviin, puroihin, jokiin, lampiin ja järviin. Edelleen selkeytysaltaat, prosessialtaat, putkilinjat, pohjavesikaivot, pohjavesiputket, pumppaamot, pumppausaltaat ja yleensä ottaen kaikki kohteet, joissa on vettä mitattavaksi asti eli vähintään muutama litra, soveltuvat ratkaisuillemme.

Mittausratkaisumme ovat erityisesti kehitetty pohjoisiin, kylmiin olosuhteisiin ja ympärivuotiseen käyttöön. Ratkaisut toimivat aina -40 pakkasasteeseen saakka ja myös kaamoksen aikana. Kokonaisratkaisumme koostuu mittausjärjestelmän suunnittelusta, kokoonpanosta, ylläpidosta aina mittausdatan käsittelyyn ja raportointiin asti. Mittausdata voidaan siirtää tilaajan omaan automaatiojärjestelmään tai Internettiin joko tilaajan tai EHP-Tekniikka Oy:n serverille tai aina moderniin MapGraph ympäristötiedon hallintajärjestelmään asti.

Maastomittauksiin olemme kehittäneet ympärivuotisen mittauskaivon (EHP-malliston), jonka rakenteessa on huomioitu automaattiset maastomittaustarpeet, näin mittausaseman asentaminen on nopeaa ja mittauslaitteiden huoltaminen helppoa. Toinen hyvä ratkaisu kohteisiin, jossa virtaama pitää mitata, mutta padotusta ei sallita, on EHP-USF mallisto, jossa on yhdistetty kekseliäästi ultraäänimittaus ja EHP-mittausputki. Molemmat ratkaisut toimivat "keskellä ei mitään" ilman verkkovirtaa, joten niiden avulla mittaaminen paikassa kuin paikassa on mahdollista. Molemmat ratkaisut ovat saaneet myös Patentti- ja rekisterihallituksen hyödyllisyyssuojan, ns. "pikkupatentin".

Tarjoamme ratkaisujamme asiakkaille hankinta-, vuokraus- tai pelkän mittausdatan tuottamisen periaatteella, joten asiakkaalla on vaihtoehtoja valittavaksi tarpeensa  ja käyttötarkoituksen mukaan. Veden laadun osalta valikoimissamme on noin 50 vedenlaatumuuttujaa ja määrä kasvaa jatkuvasti.

Video mittausratkaisuistamme

Lataa tiedote:

Ympäristömittaustekniikalle tarvetta Venäjällä - EHP-Tekniikka Oy:n avasi uuden toimipisteen Murmanskiin 02.05.2012.pdf

EHP-Tekniikka Oy:n asiakaskunta kasvaa voimakkaasti 12.05.2011.pdf